Aprise Catalunya EI, SLL està promoguda per L’Associació per a la Promoció d’Iniciatives Socials i Econòmiques A.P.R.I.S.E., que es constitueix el 4 de maig de l’any 1986.

L’associació APRISE te com a missió fonamental impulsar les iniciatives de participació social, i de ajuda que siguin econòmicament sostenibles a través de la empresa de inserció Aprise Cat.

Aprise forma part de Promocions Xarxa de Coneixements, conjuntament amb Civic Iniciatives Socials i Ocupació i Cria SL.

Promocions és una organització de caràcter privat i independent que té com a objectiu. general prestar serveis útils a la societat. Els principis d’autonomia, cooperació i autogestió, són unes constants des dels seus inicis i procedeixen dels sectors, de l’associacionisme i el cooperativisme. Les seves arrels es basen en els valors d’ètica, igualtat i solidaritat.

Aprise Cat també forma part de la Federació d’Empreses de Inserció de Catalunya FEICAT, així com la Xarxa de Inserció Sociolaboral de Barcelona i del Consell de la Formació Professional i d’Ocupació de Lleida.

 
PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES D’INSERCIÓ

Generalitat

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

Unió Europea sense marge

Unió Europea. Fons social europeu. L'FSE inverteix en el teu futur.

Promocions

contacte