Aprise vol contribuir a construir una societat més justa i solidària, on els ciutadans i ciutadanes gaudeixin de forma real i efectiva dels drets i deures per exercir la ciutadania plena; especialment en el món del treball, sacsejant i lluitant contra els obstacles que ho impedeixen i posant èmfasi en aquells mecanismes, mitjans i instruments que tenen a veure amb la inclusió social i laboral. Així, contribuïm a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, des de la realitat dels diferents territoris, mitjançant els itineraris personalitzats d‘inserció laboral, en context productiu.

Per desenvolupar els seus objectius, Aprise té actualment tres línies d’activitat productives orientades a les necessitats del mercat i al territori:

  • Reformes i Rehabilitació
  • Manteniment d’espais urbans i forestals
  • Neteges
 
PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES D’INSERCIÓ

Generalitat

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

Unió Europea sense marge

Unió Europea. Fons social europeu. L'FSE inverteix en el teu futur.

Promocions

logos-352

contacte