Promocions (del llatí “promotiones”). Xarxa de coneixement i gestió, compromesa per una ciutadania activa. La dinàmica de treball es vertebra a través d’una àmplia xarxa de xarxes: de continguts, de cooperació transnacional, de serveis avançats i de compromís social.

Xarxa (del grec “exartia”). Conjunt de connexions i equips que permeten l’intercanvi de la informació. Organització de persones o entitats coordinades entre elles per a un objectiu comú.

Els projectes de promocions es porten a terme, transversalment, des de la consultoria, la gestió de programes i la contractació per la inserció. Promocions actua a través d’una xarxa d’entitats (Cria, Civic i Aprise).

 
PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES D’INSERCIÓ

Generalitat

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

Unió Europea sense marge

Unió Europea. Fons social europeu. L'FSE inverteix en el teu futur.

Promocions

logos-352

contacte