Necessita treure la brossa i la
vegetació d’un terreny, podar
arbres…?

Oferim serveis de manteniment i neteja d’espais urbans, periurbans i forestals a organitzacions i empreses de caràcter tant públic com privat.

  • Manteniments forestals
  • Desbrossaments
  • Neteges de boscos i poda d’arbres
  • Protecció antiincendis
  • Servei de jardineria
  • Arranjaments de jardins particulars

 

* Ens avalen: Consorci del Parc de l’Espai Natural de Gallecs, Fundació La Caixa, Àrea de Mediambient de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

 
PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES D’INSERCIÓ

Generalitat

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

Unió Europea sense marge

Unió Europea. Fons social europeu. L'FSE inverteix en el teu futur.

Promocions

logos-352

contacte