Necessita una neteja d’impacte, netejar una nau industrial, una neteja de vidres o contractar la neteja del seu edifici…?

Ens adaptem a les seves necessitats, donant el màxim valor a cada encàrrec i oferint tot tipus de solucions i serveis:

  • Neteges d’oficines, naus, i locals…
  • Neteges de comunitats de propietaris, parkings, final d’obres…
  • Neteges específiques de vidres, terres, moquetes…
  • Neteges d’impacte, buidat de pisos, etc.

Per què contractar-nos?

Tan els nostres mètodes de treball, com els productes que utilitzem, compleixen totes les normes de seguretat la seguretat i són respectuosos amb el medi ambient, utilitzem sempre productes biodegradables.

Donem formació al personal productiu, i en cas de neteges especials anem equipats amb les proteccions adients, d’acord amb les directrius dels plans de prevenció i riscos laborals dels sector.

Cobrim qualsevol incidència o falta de personal, donant continuïtat en les prestacions de servei contractades amb els nostres clients.

Supervisen en tot moment la qualitat dels encàrrecs, mantenint un nivell de qualitat i satisfacció optima dels nostres clients.

 
PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES D’INSERCIÓ

Generalitat

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

Unió Europea sense marge

Unió Europea. Fons social europeu. L'FSE inverteix en el teu futur.

Promocions

logos-352

contacte